Sanal Bilgin

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

İşveren ve işçi arasında gerçekleştirilen sözleşme türlerinden biri de belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Yazımızda belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir? Koşulları nelerdir? gibi soruların cevapları yer alıyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince belirsiz iş sözleşmesi; işveren ve işçi arasında iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda ortaya çıkan iş sözleşmesidir şeklinde tanımlanabilir. Başka bir deyişle, işçinin ne kadar süre mevcut işte çalışacağı ve işin bitiş saati yazılı olarak açıkça kararlaştırılmamışsa, sözleşme doğrudan belirsiz iş sözleşmesi niteliğindedir. Bu niteliğin elde edilebilmesi için belirli iş için mevcut bir süre belirtilmemiş olması gerekir. Başka bir deyişle, işçiler işe başladıklarında sözleşmenin bitiş tarihini bilmiyorlarsa ve bu süre belirlenmemişse, sözleşme belirsiz bir iş sözleşmesi haline gelir diyebiliriz. Belirsiz bir iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin adından da anlaşılacağı gibi belirsizdir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi asıldır

İşçi ve işveren arasında gerçekleştirilen belirsiz süreli iş sözleşmesi asıldır. Söz konusu sözleşme, her iki tarafça imzalanmalı ve çalışanın özlük dosyasında saklanmalıdır. Sözleşmenin ıslak imzalı bir nüshası işçiye teslim edilmelidir. Sözleşme, işçi işe girdiğinde imzalanmalıdır. İstihdam ilişkisi süresince, çalışanın muvafakati ile bu sözleşmeyi imzalamasına izin verilebilir.

İş sözleşmesinde çalışanların çalışma koşullarında önemli bir değişiklik yapılamaz. Çalışanların ücretleri düşürülemez. İş sözleşmesine hukuka aykırı hiçbir madde eklenemez. İş Mahkemelerinin yetki alanları yasaya aykırı olarak sözleşmeye konulamaz, konulsa dahi bu durum işçiyi bağlamaz. İşyerindeki çalışma koşulları iş sözleşmesiyle çelişmemeli, muhasebe kayıtları iş sözleşmesiyle uyumlu olmalıdır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi haklı nedenlere bağlı olarak feshedilirse, fesheden taraf diğer tarafa önceden bildirimde bulunmak, yani ihbar süresine uymak zorunda değildir. İşten çıkarma haklı gerekçeler İş Kanunun 25. Maddesinde, iş bırakma haklı gerekçeler ise İş Kanunun 24. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu