Sanal Bilgin

Şeyh Galib Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Divan edebiyatımızın son büyük şairi Şeyh Galib kimdir? Hayatı ve eserleri nelerdir? 1757 yılında İstanbul’da doğan şairimiz gerçek adı Mehmed Esat’tır. Şeyh Galip’in babasının adı Reşid Efendi, annesinin adı ise Emine Hatun’dur. Babası tasavvuf eğitimi almış, Mevlevi ve Melami ile ilgili şiirlerle uğraşan eğitimli bir adamdır. Şeyh Galib’in dedesi Muhammed Efendi de Mevlevi aydınlarından biriydi. Babasından ilköğretim eğitimi almış, Arapçayı Hamdi adlı bir âlimden öğrenmiş ve öğrenimi sırasında kendisine Esad mahlasını veren Süleyman Neşet’ten yararlanmıştır.

Şeyh Galib, Güçlü Bir Şair ve Bilgili Bir Aydındı

Galib ilk şiirinde Esad mahlasını kullanmıştır. Ancak bu ismin başkaları tarafından kullanıldığını görünce “Esad” mahlası yerine “Galib” mahlasını almıştır. Divanını 24 yaşında yazan Galip, Türk edebiyatının en başarılı mesnevi türlerinden biri olarak kabul edilen eşsiz eseri Hüsn-ü Aşk’ı 26 yaşında kaleme almıştır. Bir yılını bilimle uğraşarak ve eserlerini yazarak geçirmiştir. Galata Mevlevihane’si ve Konya’da bulunan bir Mevlâna dergahında çileye girmiştir. Ancak babasının isteği üzerine çilesini tamamlamadan İstanbul’a geri dönmüştür. Yenikapı Mevlevihane’sinde tekrar çileye girip tamamladıktan sonra hücreye çıkmıştır. 1791 yılına kadar şeyhlik yapan Galip, görev yaptığı sekiz yıl boyunca Sultan III. Selim, Valide Sultan ve Padişahın kız kardeşi Beyhan Sultan’ın takdirini kazanarak onların yanında yer almıştır.

Şeyh Galip, çok genç yaşlardan itibaren güçlü bir şair ve bilgili bir aydın olarak kabul edilen, kendine güvenen bir şairdi. Tasavvufi edebiyatımızda başta Mevlevilik olmak üzere tasavvufa çok bağlı olan bir şairdir. Galib, tasavvufun mazmunlarından, derneklerinden ve ideolojik hazinelerinden istifade etmiştir. Tasavvufun ilkelerini ilahi aşk, insani yücelik ve hoşgörüyle birleştirmiştir.

Galip, sanatsal yeniliklere oldukça hevesliydi. Divan şiirlerindeki ana yeniliği, kendi sözleriyle başka bir sözlüğü tekelleştiren tamamen farklı bir üslup keşfetmesiydi. Kelime hazinesi çok zengin, üslup renkleri anlatan kelimelerle dolu. Şiirleri tamamen metaforlar, soyut şeyler ve karanlık rüyalarla iç içedir. Sembolik şiirlerdir.

Şeyh Galip 1799 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Galata Mevlevihanesi’nin avlusundaki türbede yer almaktadır.

Şeyh Galip Eserleri

En ünlü eseri Hüsn ü Aşk mesnevisi olan Şeyh Galip bu eser dışında; Divan, Şerh-i Cezire-i Mesnevi, Es- Sohbetü’s- Sâfiyye, Mevlevi Şâirlere Tezkire adlı eserlerde vermiştir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu